Setkání modelářů

20.03.2022

V sobotu 19. března jsme se jako zástupci broumovského Klubu plastikových modelářů zúčastnili přátelského setkání s našimi přáteli z modelářského klubu v polské Swidnici. Byli jsme pozváni na oslavu čtyřicátého výročí založení jejich modelářského klubu. IPMS Swidnica patří mezi nejstarší kluby ve Wroclavském regionu.

První část proběhla v hotelu Red baron, který je pojmenován po leteckém esu z I. světové války, baronu Manfredovi von Richthofen, který bydlel nedaleko od hotelu. Po oficiální části, které se zúčastnila mimo jiné také starostka Swidnice, jsme se přesunuli do modelářské klubovny. Při malém občerstvení jsme všichni obdivovali jejich vybavení a prostory, které mají k dispozici v místní škole. Vzpomínalo se na společné začátky, na první soutěže, kterých jsme se účastnili, ale i na plány do budoucna. Shodli jsme se na tom, že základem jsou děti a jejich záliba v modelaření, ale také podpora rodičů, a v neposlední řadě i podpora ze strany vedení města, které našim přátelům dopomohlo nejen ke krásné klubovně, ale podílelo se i na jejím vybavení.

Domů jsme odjížděli v pozdních večerních hodinách s pocitem příjemně stráveného času s našimi přáteli.